Služby

Neustále se snažím zkvalitňovat a rozšiřovat poskytované služby. Důkazem toho, že jdu správným směrem, je stále větší počet spokojených klientů, na jejichž doporučení přicházejí klienti noví. 

Doprava se stále vyvíjí, přichází nová legislativa i nové systémy v řízení motorových vozidel. Na řidiče jsou kladeny čím dál větší nároky, jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany kontrolních orgánů.

 

Nabízím:

- pravidelné školení řidičů z povolání v rozsahu 7h

- pravidelné školení řidičů z povolání v rozsahu 35h

- vstupní školení k získání profesní způsobilosti (základní i rozšířené)

- školení zaměřené výhradně na NR (ES) 561/2006, NR (EU) 165/2014, NV 589/2006

- školení řidičů referentských vozidel (do 3,5t)